JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A Vic, el dia 30 de maig del 2019.

 

Benvolgut soci: 

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el dia 17 de juny del 2019 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

 

a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2018.

b) Cessament i nomenament dels membres del Consell d’Administració.

c) Autoritzar la venda de la participació número 26, propietat dels Srs. Josep Arenas Serra i Albert Casassas Pons, per meitats indivises, a favor del Sr. Ramon Cañellas Graupera.

d) Facultar per elevar a públic.  

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia. 

Atentament, 

Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?