CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

A Vic, el dia 1 de juny del 2018 

Benvolgut soci: 

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 18 de juny del 2018 a les 10 hores a l’Hotel Up Rooms Vic, situat a Vic, Passatge Mastrot s/n, sota el següent Ordre del Dia: 

a)  Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2017.

b)  Facultar per elevar a públic. 

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

 Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?