CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

A Vic, el dia 31 de maig del 2016.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el dia 20 de juny del 2016 a les 10 hores en l’Hotel NH Ciutat de Vic, situat en aquesta ciutat, Passatge Mastrot s/n, sota el següent Ordre del Dia:

a)                     Cessament i nomenament de Conseller.

b)                     Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2015.

c)                      Modificar i, si procedeix, donar nova redacció a l’article 18 dels Estatuts Socials.

d)                     Autoritzar la venda de la participació número 1, propietat de Joan Rovira Grau, SL.

e)                     Autoritzar la venda de la participació número 4, propietat de Sancho Barnosell, SL.

f)                      Autoritzar la venda de la participació número 6, propietat d’Albert Montagut Viñas.

g)                     Autoritzar la venda de la participació número 12, propietat de Mobiliario e Interiorismo Decomar, SL.

h)                     Autoritzar la venda de la partipació número 17, propietat de Miret Mobiliario y Cocinas, SCP.

i)                       Autoritzar la venda de la participació número 26, propietat de Mataró Diseño, SL.

j)                       Facultar per elevar a públic. 

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia

El text íntegre de la modificació proposada està, des de la publicació d’aquesta convocatòria, a disposició dels socis en el domicili social i tenen el dret a examinar-ho directament, al seu lliurement o enviament gratuït.

 

Atentament,

Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?