CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

A Vic, el dia 10 de maig del 2017.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el dia 30 de maig del 2017 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

a)    Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2016.
b)    Cessament i nomenament dels membres del Consell d’Administració.
c)    Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

Josep Arenas Serra
President del Consell d’Administració.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?