CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Vic, el dia 25 de novembre del 2016.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Extraordinària que se celebrarà el dia 12 de desembre del 2016 a les 10 hores en al Restaurant La Cabaña, situat a la Garriga , Cr. Casto Oliver, 2, sota el següent Ordre del Dia:

a) Aprovar  l’adquisició de les participacions socials números 1 -propietat del soci Joan Rovira Grau, SL-, 6 –propietat del soci Albert Montagut Vinyals i 10 –propietat del socis La Arenyense, SL- pel seu valor nominal a favor de la pròpia companyia “MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.».

b) Simultàniament aprovar la reducció de capital de les participacions socials adquirides números 1, 6 i 10 i fixar el nou capital social en la quantitat de 130.500.-euros.

c) Aprovar la nova redacció de l’article 6 dels Estatuts Socials.

d) Aprovar el termini d’execució de l’acord.

e) Autoritzar la venta de la participació número 32 titular de Himobel, SCP a favor de Macmobles Sant Andreu, SL.

f) Ratificar les recents actuacions del Consell d’Administració en relació a un nou projecte de model de negoci.

g) Facultar per elevar a públic. 

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia

El text íntegre de la modificació proposada està, des de la publicació d’aquesta convocatòria, a disposició dels socis en el domicili social i tenen el dret a examinar-ho directament, al seu lliurement o enviament gratuït.

 

Atentament,

Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?