CEZANNE 07

CEZANNE 07

Dormitori de fusta laminada i laca,  format per llt, capçal de 304cm ,dues tauletes de dos calaixos i una prestatgeria per la tauleta.

1.182 €

s'ha afegit al pressupost