JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS MACMOBLES CCS SL

Mesa de trabajo 1-100

A Vic, el dia 12 de febrer del 2020.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Extraordinària que se celebrarà el dia 2 de març del 2020 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

a) Nomenament del Sr. Sergi Chacón Molist com a nou membre del Consell d’Administració.
b) Autoritzar la venda de la participació número 26, propietat dels Srs. Josep Arenas Serra i Albert Casassas Pons, per meitats indivises, a favor del Sr. Ramon Cañellas Graupera.
c) Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

Roberto Luque Pérez
President del Consell d’Administració.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *